Προκήρυξη Ε3 6ης βδομάδας Κ16

Ιανουαρίου 30, 2019 645

Σας ανακοινώνουμε την Προκήρυξη του Ε3 της 6ης βδομάδας για την κατηγορία Κορίτσια 16 η οποία δεν διεξήχθη την 4η βδομάδα λόγο μη συμπλήρωσης ταμπλό