Μετά το 4ο Β1 2019

Οκτωβρίου 07, 2019 665

Σας ανακοινώνουμε την βαθμολογία όπως αυτές προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση του 4ου Παγκρήτιου Πρωταθλήματος Β1.