Βαθμολογίες μετά το 2ο Β1 2019

Μαΐου 07, 2019 762

Σας ανακοινώνουμε τις βαθμολογίες έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά το τέλος του 2ου Β1 2019.