Αγωνιστικός σχεδιασμός - πρόγραμμα ΕΦΟΑ 2018

Ιανουαρίου 09, 2018 1496

Σας ανακοινώνουμε το αγωνιστικό πρόγραμμα και τον αγωνιστικό σχεδιασμό των Πρωταθλημάτων του 2018, όπως αυτός δημοσιεύτηκε από την ΕΦΟΑ