Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ζ΄ Ένωσης

Ιανουαρίου 10, 2018 1614

Το Σαββάτο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ένωσης οδός Δουκός Μποφώρ 1 θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Εαν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13:00 την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης καθώς επίσης και υπόδειγμα εκπροσώπησης. Τα αποσπάσματα πρακτικών θα πρέπει να έχουν σταλεί στην Ένωση το αργότερο έως την Τρίτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00