Προτεινόμενα ξενοδοχεία από ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ για Ε2 42ης βδομάδας

Οκτωβρίου 16, 2018 809

Στο συνημμένο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα προτεινόμενα ξενοδοχεία του ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ για την διαμονή των συμμετεχόντων στο Ε2 της 42ης βδομάδας.