Πρόγραμμα σχολής διαιτησίας και πιστοποίησης επιδιαιτητών

Μαΐου 04, 2022 82

Σας ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα της σχολής διαιτησίας που θα διεξαχθεί στις 7-8 Μαΐου καθώς επίσης και του σεμιναρίου πιστοποίησης επιδιαιτητών στις 9 Μαΐου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΩΝ