Γενική Συνέλευση 2023 - Εκλογές Ζ΄ ΕΦΣΑΚ

Μαϊος 09, 2023 1585

Το Δ.Σ. της Ζ΄ ΕΦΣΑΚ κατά την συνεδρίαση του την Κυριακή 7 Μαΐου αποφάσισε ομόφωνα την διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Ακολουθεί η Πρόσκληση της Γ.Σ. καθώς επίσης και τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης και υποψηφιοτήτων.