Αλλαγή ώρας εγγραφής Αγοριών πράσινου γηπέδου 9ης γιορτής

Ιουνίου 01, 2018 2193

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο μεγάλης συμμετοχής άλλαξε η ώρα εγγραφής στην κατηγορία των Αγοριών πράσινου γηπέδου. Η νέα ώρα εγγραφής είναι το

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 9:00 - 9:30