Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δεκεμβρίου 19, 2018 705

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2018.

Ακολουθεί η πρόσκληση και υπόδειγμα εκπροσώπησης της Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ζ΄ ΕΝΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.