Ώρες εγγραφής Ε3 42ης βδομάδας

Οκτωβρίου 19, 2017 243

Σας ανακοινώνουμε τις ώρες εγγραφής sign-in του Ε3 της 42ης βδομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγο της μη διεξαγωγής της κατηγορίας Κορίτσια 14, η κατηγορία Κορίτσια 16 θα διεξαχθεί στα γήπεδα της ΑΑ ΧΑΝΙΩΝ. Όσες αθλήτριες έχουν δηλώσει στην κατηγορία Κορίτσια 14 μπορούν να συμμετέχουν στην μικρότερη ή στην μεγαλύτερη κατηγορία ανάλογα με το έτος γέννησης τους.