Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ζ΄ Ένωσης

Φεβρουαρίου 09, 2022 737

Το Δ.Σ. της Ζ΄ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, κατά την συνεδρίαση του την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου , αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής zoom.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία την παραπάνω ημερομηνία Η Γ.Σ. ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30   με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης μέσω της εφαρμογής zoom. 

Ακολουθεί η Πρόσκληση της Γ.Σ. και τo απόσπασμα πρακτικού