Αλλαγή ώρα εγγραφής 1ου πράσινου 2017

Μαρτίου 30, 2017 760

Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής άλλαξαν οι ώρες εγγραφής του 1ου πράσινου 2017 που θα διεξαχθεί στον ΟΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

Οι νέες ώρες εγγραφής έχουν ως εξής:

 

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (SIGN – IN) ΣΤΟΝ ΟΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

Αγόρια 9:00 – 9:30 το Σάββατο 01/04/2017

Κορίτσια: 13:00 – 13:30 το Σάββατο 01/04/2017

Διπλά: 16:00 – 16:30 το Σάββατο 01/04/2017